Bel nu icon
Bel nu: 046-2045030 Voor direct advies

Bel terug icon
Bel mij a.u.b.

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten komen regelmatig en in verschillende gradaties voor. Ogenschijnlijke onbenullige meningsverschillen kunnen zelfs uiteindelijk uitmonden in een beëindiging van de arbeidsrelatie.

De ontslagspecialisten van ontslagdreigt.nl zijn bij uitstek in staat om in voorkomende gevallen uw belangen adequaat voor u te behartigen. Dit betreft zowel het treffen van een minnelijke schikking, alsook, indien nodig, het voeren van een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter.

Het is van belang dat u niet te lang afwacht en direct juridisch advies inwint zodra er in uw ogen sprake is van een arbeidsconflict. Dat kan door het gratis adviesformulier in te vullen en te verzenden of rechtstreeks te bellen met één van onze juristen. Vroegtijdige interventie door één van onze (ontslag)specialisten kan vaak een vervelende gang naar de rechter voorkomen. Het is daarom vaak veel belangrijker dat er een goede regeling wordt getroffen met uw werkgever waarbij maximaal rekening gehouden wordt met uw persoonlijke belangen. Indien dit laatste echter niet mogelijk blijkt zullen wij uiteraard niet schromen om in dat geval voor u een gerechtelijke procedure op te starten.

LET OP!

Het is van belang dat u zelf tijdig een dossier aanlegt waarin u alle gebeurtenissen en gesprekken zo volledig mogelijk vastlegt. Vermeld daarbij wanneer de gebeurtenis en/of het gesprek plaatsvond en wie daarbij aanwezig waren. Een goed dossier vormt een sterk wapen in de strijd tegen uw werkgever en kan uw kans op een voor u positieve afloop aanzienlijk vergroten!

Vertel een kennis over ontslagdreigt.nl